სამეწარმეო უნარ-ჩვევების სერტიფიცირება

სსიპ ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის პროფესიულმა სტუდენტებმა: ნათია ოთინაშვილმა, მარიამ გიგუაშვილმა, ნანა ნოძაზემ და ეკატერინე დეკანოსიძემ წარმატებით გაიარეს სამეწარმეო უნარ-ჩვევების სერტიფიცირება და გადაეცათ სერტიფიკატები. 

Junior Achievement Georgia • ჯუნიორ ეჩივმენტ საქართველო

 The Entrepreneurial Skills Pass (ESP) არის სამეწარმეო უნარ-ჩვევების სერტიფიცირების პროგრამა ევროპაში დამკვიდრებული სტანდარტებით 15-დან 25 წლამდე ასაკის მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის; „მეწარმეობის“ პროგრამის გავლა შესძენს საჭირო უნარ-ჩვევებსა დაკომპეტენციებს, რაც დაეხმარება საკუთარი ბიზნესის დაწყებაში ან წარმატებით დასაქმებაში.  ESP ჩაბარებით დასტურდება, რომ მოსწავლე / სტუდენტი ფლობს მეწარმეობრივ უნარებს და კომპეტენციებს, რაც კონკურენტულ უპირტესობას სძენს მას სამუშო ბაზარზე შესვლისას, ზრდის დასაქმების შანსს და დამსაქმებლებს აძლევს ნათელ სურათს პოტენციურ კანდიდატთა შესახებ.

ონლაინ გამოცდის შემდეგ მიღებული სერტიფიკატი მსოფლიოს 123 ქვეყანაშია აღიარებული, რაც ძვირფასი შენაძენია მოსწავლის/სტუდენტის სივისთვის.

 

 

პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა საყურადღებოდ!

 
სიპ-ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი აცხადებს მიღებებს შემდეგ მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
პიანისტ - აკომპანიატორი, სწავლის ხანგრძლივობა-28 თვე:
მუსიკის რეპეტიტორი , სწავლის ხანგრძლივობა -20 თვე.
პროფესიული პროგრამების დასრულების შემდეგ კურსდამავრებულს ენიჭება -,,უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია სამუსიკო ხელოვნებაში
Higher Vocational Qualification in Music Art ''
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება,შემოქმედებითი ტური.
კოლეჯში პროფესიულ პროგრამებზე სწავლა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ჩარიცხული სტუდენტები ერთჯერადად თავისუფლდებიან სამხედრო სავალდებულო სამსახურიდან.
დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:
საჯარო ან/და კერძო სექტორი,როგორც მცირე ,ისე საშუალო და მსხვილი ორგანიზაციები;
კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებები (დაწყებითი საფეხური);
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები;
მუსიკალური და თეატრალური სტუდიები;
შემოქმედებითი კოლექტივები;
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა (მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის შემდეგ);
 მუსიკალური,სახელოვნებო ან/და ფართო პროფილის ორგანიზაციები; ტელევიზია, კინოწარმოება, თეატრი, მუსიკალური სასწავლო სტუდია, თეატრალური სასწავლო სტუდია, ხმის ჩამწერი სტუდია, საპროდიუსერო ცენტრი;
 ასევე შეუძლია იყოს თვითდასაქმებული და ეწეოდეს კერძო პროფესიულ პრაქტიკას.
რეგისტრაცია მიმდინარეობს 10 სექტემბრის ჩათვლით  https://vet.emis.ge/#

სემინარიის უმცროსკლასელთა საანგარიშო კონცერტი

2023 წლის 26 ივნის გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის დიდ საკონცერტო დარბაზში გაიმართა კოლეჯთან არსებული სამუსიკო სემინარიის უმცროსკლასელთა საანგარიშო კონცერტი, სადაც საზეიმო ვითარებაში დიპლომები გადაეცათ სემინარიის მოსწავლეებს, რომლებმაც სხვადასხვა საპრიზო ადგილები დაიკავეს 2023 წლის 27 მაისს გამართულ ,,საქართველოს რეგიონების სახელოვნებო სასწავლებლების XII კონკურსზე’’.
ლაურეატის წოდება და I ხარისხის დიპლომი - ელენე სულაშვილი, პედაგოგი ელზა როსტევანიშვილი
ლაურეატის წოდება და I ხარისხის დიპლომი - თამარ მახარაშვილი პედაგოგი დალი ნასუაშვილი
ლაურეატის წოდება და II ხარისხის დიპლომი - ბარბარე ფანიაშვილი პედაგოგი დალი ნასუაშვილი.
მადლობას ვუხდით მოსწავლეებს და მათ მასწავლებლებს, ნაყოფიერი და დაუღალავი შრომისთვის.
 
 
 
 
 

კამერული მუსიკის კონცერტი!

სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის დიდ საკონცერტო დარბაზში გამართული კამერული მუსიკის კონცერტი და კმაყოფილი მსმენელი.