სწავლის დაწყება!

სსიპ-ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში სასწავლო პროცესი დაიწყო

8 ნოემბერს. 2022 წლის მეღებაზე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის.

ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის დირექტორი,

ადმინისტრაცია და პროფესიული მასწავლებლები

ულოცავენ პროფესიულ სტუდენტებს სწავლის დაწყებას!

  

თბილისის საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის დასკვნითი კონცერტი

თბილისის საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის  დასკვნითი კონცერტი გაიმართა

8 ნოემბერს თბილისი სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში.

დასკვნით კონცერტზე მონაწილეობა მიიღეს სსიპ-ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯთან არსებული სემინარიის გოგონათა გუნდმა

მთავარი დირიჟორი:ნინო წიკლაური

მთავარი დირიჟორი: ნინო წიკლაური

 

 

თბილისის საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზში გაიმართა,

თბილისი საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი, სადაც სხვა მონაწილეებთან ერთად

წარმატებით გამოვიდა სსიპ-ქ. გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯთან არსებული სემინარიის გოგონათა გუნდი.

მთავარი დირიჟორი: ნინო წიკლაური 

8 ნოემბერი

ყურადღება !

2022 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ! 

 სსიპ - ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: ,,პიანისტ-აკომპანიატორი'', ,,მუსიკის რეპეტიტორი''

სწავლა დაიწყება 2022 წლის 8 ნოემბერს. 

გთხოვთ გამოცხადდეთ კოლეჯში 12:00 საათზე!

გისურვებთ წარმატებებს!