სიახლეები

გვადევნე თვალი და გაეცანი სიახლეებს კოლეჯის შესახებ

cache/resized/a3068b58a44503b834f4afeaf10ef23a.jpg

ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში გაიმართა თურქეთის ქალაქ სიდეში ჩატარებული ...

cache/resized/ed6a046e8d1d754618e1f84a31a3b4cd.jpg

18 დეკემბერს გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრში სრული ანშლაგით ...

cache/resized/b1f04b0c54316e1d1ef53f12f47921f6.jpg

ნიკოლოზ რაჭველი და გორის გოგონათა გუნდი 

ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული ...

cache/resized/1ba34af733c35219dabd2e506b6e51d3.jpg

სსიპ-ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯთან არსებულ უმცროსკლასელთა გუნდს

ოქროს მედალი და ...

cache/resized/ecaff0ca5c39ee1eb9c7970028b99a95.jpg

სსიპ-ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში სასწავლო პროცესი დაიწყო

8 ნოემბერს. 2022 წლის ...

cache/resized/c3e0d80d6a5c1e76178b0ca2c5b9b096.jpg

თბილისის საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის  დასკვნითი კონცერტი გაიმართა

8 ნოემბერს თბილისი ...

cache/resized/5323ac18f5457eb90d2f581bd9b15c55.jpg

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზში გაიმართა,

თბილისი საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ...

 

გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი

სსიპ-ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო  კოლეჯის, როგორც საქართველოში ერთადერთი სამუსიკო მიმართულების კოლეჯის, მისიაა პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების თანამედროვე სტანდარტბისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვა, მაღალკვალიფიციური პროფესიონალი კადრების მომზადება და მათი პროფესიული და პიროვნული განვითარების ხელშეწყობა.

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

.........

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

.........

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია

..........

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

.........

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები

.........

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

.........