სიახლეები

გვადევნე თვალი და გაეცანი სიახლეებს კოლეჯის შესახებ

22 მაისიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით მიმდინარეობს რეგისტრაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. ...

ბავშვთა და ახალგაზრდული საგუნდო კოლექტივების VII ეროვნული კონკურსის გამარჯვებული A კატეგორიისა და ...

cache/resized/eb2837526560fb11eeb10e84285e2d12.jpg

გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის გოგონათა გუნდი ხელმძღვანელი - ნინო წიკლაური

კიდევ ერთი ...

cache/resized/98e2f7247d3bfd3f21ddff82312829fe.jpg

12 მაისს თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზში გაიმართა ...

cache/resized/2bb8efd1f7cec45a89e1d39265bf4a9a.jpg
 ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის გოგონათა გუნდი თბილისის საგუნდო მუსიკის XIII ...

1 აპრილს ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში გაიმართება შიდა ტრენინგი პროფესიულ განათლების  ...

cache/resized/8848de6d0a8dce09d5dc907b542f1420.jpg
27 აპრილს ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის დიდ დარბაზში გაიმართა ბავშვთა და ახალგაზრდული ...
cache/resized/b62f2faccf9ee2eb3d84ae4bb3c1a374.jpg

ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში გაიმართა ტრენინგი ქალთა მიმართ ოჯახური ძალადობის ...

 

გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი

სსიპ-ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო  კოლეჯის, როგორც საქართველოში ერთადერთი სამუსიკო მიმართულების კოლეჯის, მისიაა პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების თანამედროვე სტანდარტბისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვა, მაღალკვალიფიციური პროფესიონალი კადრების მომზადება და მათი პროფესიული და პიროვნული განვითარების ხელშეწყობა.

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

.........

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

.........

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია

..........

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

.........

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები

.........

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

.........