1 აპრილი

1 აპრილს ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში გაიმართება შიდა ტრენინგი პროფესიულ განათლების  მასწავლებლებთან, თემაზე შეფასების სისტემის საკითხები.