4 ნოემბერი

ქ.გორის ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კელეჯში გაიმართა შეხვედრა  2022 წელს ჩარიცხულ სტუდენტებთან. 

შეხვედრას უძღვებოდა კოლეჯის სასწავლო პროცესის მენეჯერი დარეჯან ნასუაშვილი.

შეხვედრაზე ისაუბრეს მოდულურ საგანმანათლებრო პროგრამებზე,

პროგრამაში შემავალ მოდულებზე და  ხანგრძლივობაზე.