2021 წლის მიღების პროფესიულ სტუდენტთა სია

სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის

მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე "მუსიკის რეპეტიტორი"

პროფესიული სტუდენტის სტატუსი მიენიჭათ შემდეგ აპლიკანტებს:

 

1. ლაშა მურვანიძე

2. ეკატერინე დეკანოსიძე

3. ნათია ოთინაშვილი

4. ნანა ნოზაძე

5. ანო ოქროპირიძე

6. მარიამ გიგუაშვილი