პროფესიული სტუდენტები

სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის

პროფესიული სტუდენტები

 

 

#

გვარი

სახელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

1.

 დათუნაშვილი ნათია  მუსიკის რეპეტიტორი

2.

პარასკებაშვილი

ანა

პიანისტ-აკომპანიატორი

3.

გიგაური 

მარიამ

მუსიკის რეპეტიტორი

4.

დეკანოსიძე

ეკატერინე

მუსიკის რეპეტიტორი

5.

მურვანიძე  ლაშა მუსიკის რეპეტიტორი

6.

ნოზაძე ნანა

მუსიკის რეპეტიტორი

7.

ოთინაშვილი ნათია

მუსიკის რეპეტიტორი

8.

ბეგლარაშვილი ნინო პიანისტ-აკომპანიატორო

9.

სიდამონიძე თეა

პიანისტ-აკომპანიატორი

10.

ხმიადაშვილი მანანა

პიანისტ-აკომპანიატორი

11. ელიაშვილი თამარ

პიანისტ-აკომპანიატორი

12.

ამირხანაშვილი ხათუნა

პიანისტ-აკომპანიატორი

13.  ოქროსიშვილი ნათია 

მუსიკის რეპეტიტორი 

14.

ღონენაშვილი  ქეთევან  მუსიკის რეპეტიტორი 

15.

 ხაჩიძე ჟანა  მუსიკის რეპეტიტორი 

16.

 ქვრივიშვილი ნინო  მუსიკის რეპეტიტორი 

17.

მახათაძე  ნინო  მუსიკის რეპეტიტორი 
18.

 კაკაშვილი

ანნა  მუსიკის რეპეტიტორი 

19.

 გაგნიძე გიგა  მუსიკის რეპეტიტორი