პროფესიული სტუდენტები

სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის

პროფესიული სტუდენტები

 

 

#

გვარი

სახელი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

1

კავსაძე

ნათია

პიანისტ-აკომპანიატორი

2

პარასკებაშვილი

ანა

პიანისტ-აკომპანიატორი

3

პაპუკიშვილი

მაკა

მუსიკის რეპეტიტორი

4

გიგაური

ნინო

მუსიკის რეპეტიტორი

5

ნებიერიძე

ნიკოლოზი

მუსიკის რეპეტიტორი

6

ვათიაშვილი

ხატია

მუსიკის რეპეტიტორი

7

გიგუაშვილი

მარიამ

მუსიკის რეპეტიტორი

8

დეკანოსიძე

ეკატერინე

მუსიკის რეპეტიტორი

9

მურვანიძე 

ლაშა

მუსიკის რეპეტიტორი

10

ნოზაძე 

ნანა

მუსიკის რეპეტიტორი

11

ოთინაშვილი

ნათია

მუსიკის რეპეტიტორი

12

 ოქროპირიძე 

ანო

მუსიკის რეპეტიტორი