პროფესიული განათლების მასწავლებლები

სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის

 პროფესიული განათლების მასწავლებლები

 

#

სახელი, გვარი

განათლება

1

ნადეჟდა მანჯავიძე

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

2

თამარ სოსანიძე

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია  (მაგისტრატურა)

3

დარეჯან ნასუაშვილი

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

4

ნანა პავლიაშვილი

ბაკალავრი,ესტრადის მსახიობი(საესტრადო მომღერალი)საბავშვო ბაღის მუსიკის მასწავლებელი

5

თინათინ ბერუაშვილი

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

6

ელზა როსტევანიშვილი

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

7

ლელა ანთია

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

8

მანანა ხუციშვილი

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

9

თამარ მშვიდობაძე

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

10

ჟუჟუნა ხითარიშვილი

ი.ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი (მაგისტრატურა)

11

შორენა ცერცვაძე

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (მაგისტრატურა)

12

ნინო გივიაშვილი

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (მაგისტრატურა)

13

დიანა შემშენოვი

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბაკალავრი)

14

მარინა კაპანაძე

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

15

მერი ჭანკოტაძე

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია  (მაგისტრატურა)

16

ნათია ჟოჟოაშვილი

ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი

17

თამარ გოგოლაძე

სულხან –საბა ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი (მაგისტრატურა)

18

შორენა მჭედლიშვილი

მაგისტრთან გათანაბრებული ორკესტრის სოლისტი,მასწავლებელი,კამერული ანსამბლის სოლისტი

19

ლიანა კევლიშვილი

მაგისტრთან გათანაბრებული,გორის გიორგი ერისთავის თეატრის მსახიობი 18 წლის სამუშაო გამოცდილება

20

ქეთევან ჯანდიერი

მაგისტრთან გათანაბრებული,მასწავლებელი

21

მზია ფაცინაშვილი

პროფესიული უმაღლესი,ორკესტრის მსახიობი,თვითმოქმედი სასულე ორკესტრის ხელმძღვანელი,სამუსიკო სკოლის მასწავლებელი

22

ელიზა კვალიაშვილი

მაგისტრთან გათანაბრებული,საოპერო და საკონცერტო მომღერალი,მასწავლებელი

23