სიახლეები

გვადევნე თვალი და გაეცანი სიახლეებს კოლეჯის შესახებ

სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი აცხადებს მიღებას შემდეგ პროფესიულ ...

                                                                                          ...
სწავლა კეთებით - ეს არის მარტივი და უმოკლესი გზა, იპოვო შენი პროფესია, თეორიულ განათლებასთან ერთად ...

2021 წლის 29 ივნისს სამუსიკო კოლეჯის საკონცერტო დარბაზში გაიმართა

კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტთა და ...

გაეცანი მონაწილე პროფესიული კოლეჯების ჩამონათვალს, ამოარჩიე შენთვის საინტერესო სასწავლებლები და ...
27-28 მაისს განათლების XI საერთაშორისო გამოფენა ექსპოჯორჯიას ორგანიზებით წელს პირველად ონლაინ ...

 

 

გაცნობებთ, რომ სამუსიკო კოლეჯის ვებრგვერდის დაფორმატებიდან გამომდინარე

სიახლეების ასახვა ...

 

,,პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების  განმახორციელებელ დაწესებულებებში სასწავლო ...

 

გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი

სსიპ-ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო  კოლეჯის, როგორც საქართველოში ერთადერთი სამუსიკო მიმართულების კოლეჯის, მისიაა პროფესიული სტუდენტების/მსმენელების თანამედროვე სტანდარტბისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვა, მაღალკვალიფიციური პროფესიონალი კადრების მომზადება და მათი პროფესიული და პიროვნული განვითარების ხელშეწყობა.

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

.........

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

.........

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია

..........

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

.........

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები

.........

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

.........