შემოქმედებითი ტურების შედეგები.

შემოქმედებითი ტურის საბოლოო შედეგები იხილეთ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში vet.emis.ge