შემოქმედებითი ტურების შედეგები.

     

სსიპ ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი

2022 წლის მიღება მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე

,,პიანისტ-აკომპანიატორი''

(პროგრამის კოდი:02-0493)

 

 N

 გვარი

სახელი

1

ბეგლარაშვილი

ნინო

2

სიდამონიძე

თეა

3

ხმიადაშვილი

მანანა

4

ელიაშვილი

თამარ

5

ამირხანაშვილი

ხათუნა

 

   

 

   

                  2022 წლის მიღება მოდულურ საგანმანთლებლო  პროგრამაზე

,,მუსიკის რეპეტიტორი''

(პროგრამის კოდი:02128-პ-V2)

 

 

 N

 

გვარი

 

სახელი

1

ოქროსიშვილი

ნათია

2

ღონენაშვილი

ქეთევან

3

ხაჩიძე

ჟანა

4

ქვრივიშვილი

ნინო

5

მახათაძე

ნინო

6

კაკაშვილი

ანნა

7

გაგნიძე

გიგა