პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

0215 პიანისტ-აკომპანიატორი - დონე V,  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია სამუსიკო ხელოვნებაში / Higher Vocational Qualification in Music Art
 
0215 მუსიკის რეპეტიტორი  - დონე V,  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია სამუსიკო ხელოვნებაში / Higher Vocational Qualification in Music Art