8 ნოემბერი

ყურადღება !

2022 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ! 

 სსიპ - ქ.გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: ,,პიანისტ-აკომპანიატორი'', ,,მუსიკის რეპეტიტორი''

სწავლა დაიწყება 2022 წლის 8 ნოემბერს. 

გთხოვთ გამოცხადდეთ კოლეჯში 12:00 საათზე!

გისურვებთ წარმატებებს!