2022წლის 2 აგვისტო

ს.ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში 2 აგვისტოს გაიმართა 

ღია კარის დღე.

ღონისძიებას ესწრებოდნენ კოლეჯის დირექტორი ნადეჟდა მანჯავიძე,სასწავლო პროცესის მენეჯერი დალი ნასუაშვილი,

პროგრამის ხელმძღვანელები:თამარ მშვიდობაძე,ლელა ანთია და ასევე აპლიკანტები,რომლებიც დაინტერესებულები არიან

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებით.

ღონისძიებაზე აპლიკანტები ადგილზე გაეცნენ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს და დაათვალიერეს კოლეჯი.