კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტთა და კოლეჯთან არსებული სამუსიკო სემინარიის მოსწავლეთა კონცერტი

 

2022 წლის 25 მარტს სამუსიკო კოლეჯის საკონცერტო დარბაზში გაიმართა

კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტთა და კოლეჯთან არსებული სამუსიკო სემინარიის მოსწავლეთა კონცერტი,

რომელიც მიეძღვნა უკრაინაში შექმნილ მდგომარეობას.