პროფესიული მასწავლებლები

სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის

 პროფესიული განათლების მასწავლებლები

 

#

სახელი, გვარი

განათლება

1

ნადეჟდა მანჯავიძე

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

2

თამარ სოსანიძე

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია  (მაგისტრატურა)

3

დარეჯან ნასუაშვილი

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

4

ლედი გიგაური

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

5

თინათინ ბერუაშვილი

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

6

ელზა როსტევანიშვილი

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

7

ლელა ანთია

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

8

მანანა ხუციშვილი

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

9

თამარ მშვიდობაძე

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

10

ჟუჟუნა ხითარიშვილი

ი.ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი (მაგისტრატურა)

11

შორენა ცერცვაძე

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (მაგისტრატურა)

12

ნინო გივიაშვილი

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (მაგისტრატურა)

13

დიანა შემშენოვი

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბაკალავრი)

14

მარინა კაპანაძე

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

15

მერი ჭანკოტაძე

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია  (მაგისტრატურა)

16

ნუგზარ კოჭლაშვილი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბაკალავრი)

17

თამარ გოგოლაძე

სულხან –საბა ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი (მაგისტრატურა)

18

შორენა მჭედლიშვილი

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

19

დიანა გუნცაძე

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

20

ლალი ჯავახიშვილი

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

21

თეონა ცირამუა

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

22

თამაზ აბრამიძე

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)

23

ანზორ შომახია

თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია (მაგისტრატურა)