შემოქმედებითი ტურების შედეგები

2020 წლის საშემოდგომო მიღების  20-21 აგვისტოს და 1 სექტემბერს ჩატარებული შემოქმედებითი ტურების  შედეგები

 

მაქსიმალური შეფასება  100 ქულა

მინიმალური შეფასება 51 ქულა

 

                  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა პიანისტ - აკომპანიატორი 0215.3.1

 

#

 

პროგრამის ტიპი

 

აპლიკანტის  გვარი

 

აპლიკანტის  სახელი

 

შემოქმედებით ტურზე მიღებული ქულა

 

გადალახა/ვერ გადალახა

1

მოდულური

კავსაძე

ნათია

100

გადალახა

2

მოდულური

თამარაშვილი

ანანო

95

გადალახა

3

მოდულური

პარასკებაშვილი

ანა

91

გადალახა

4

მოდულური

ბეგიჯანაშვილი

ირინა

82

გადალახა

5

მოდულური

ბეგიჯანაშვილი

ლანდა

81

გადალახა

6

მოდულური

პაპუკიშვილი

მაკა

79

გადალახა

7

მოდულური

გურგენაშვილი

მზია

67

გადალახა

 

 

 

 

 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მუსიკის რეპეტიტორი 0215.3.1

 

 

#

 

პროგრამის ტიპი

 

აპლიკანტის  გვარი

 

აპლიკანტის  სახელი

 

შემოქმედებით ტურზე მიღებული ქულა

 

გადალახა/ვერ გადალახა

1

მოდულური

ბეგიჯანაშვილი

ირინა

92

გადალახა

2

მოდულური

თამარაშვილი

ანანო

90

გადალახა

3

მოდულური

გიგაური

ნინო

88

გადალახა

4-6

მოდულური

ბეგიჯანაშვილი

ალინა

84

გადალახა

4-6

მოდულური

ბერიშვილი

მარიამი

84

გადალახა

4-6

მოდულური

ჩიხლაძე

მარიამ

84

გადალახა

7

მოდულური

ნებიერიძე

ზაურ

83

გადალახა

8

მოდულური

ვათიაშვილი

ხატია

82

გადალახა

9

მოდულური

პაპუკიშვილი

მაკა

71

გადალახა