01.10.2020 სასწავლო პროცესის აღდგენა

 

"ქალაქების - თბილისის, გორის, რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ფოთის, ბათუმისა და ქობულეთის ტერიტორიაზე

მოქმედი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწებულებების მიერ სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ"

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 01 ოქტომბრის ბრძანების 1-ლი პუნქტის  „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე

კოლეჯის დირექტორის 2020 წლის 01 ოქტომბრის  #1/85 ბრძანებით

სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯში სასწავლო პროცესი აღდგება 01 ოქტომბერიდან.

 

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта