15.10.2018 აპლიკანტთა კონსულტაცია

                                                                                          ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა !

 

       სსიპ- ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯის მეხუთე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე - ვოკალური ანსამბლისა და გუნდის მომღერალი დარეგისტრირებულ აპლიკანტებისათვის ორშაბათს 15 ოქტობერს 13 საათზე დაგეგმილია კონსულტაცია, რომელსაც გაუძღვება კოლეჯის პროფესორი ბატონი ანზორ შომახია.

 

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта