პროგრამები

0215 პიანისტ-აკომპანიატორი - დონე V,  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია სამუსიკო ხელოვნებაში / Higher Vocational Qualification in Music Art
 
0215 მუსიკის რეპეტიტორი  - დონე V,  მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია სამუსიკო ხელოვნებაში / Higher Vocational Qualification in Music Art
 
 
080553 შემსრულებელ-ილუსტრატორი (კონცერტმაისტერი) - მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, კვალიფიკაცია:  შემსრულებელ-ილუსტრატორის (კონცერტმაისტერის) მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია/  The Fifth Level Vocational Qualification of Performer-Illustrator (Concertmaster)
 
 
  080555  ვოკალური ანსამბლის და გუნდის მომღერალი -მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, 
ვოკალური ანსამბლისა და გუნდის მომღერლის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია/ The Fifth Level Vocational Qualification of Vocal Ensemble and Chorus 

 

 

 

 

Email-Internet-PNG

საკონტაქტო ინფორმაცია

ორგანიზაციის დასახელება: სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი
მისამართი: 1400 ქ. გორი, სამეფო ქ. #17
ელ-ფოსტა: gori.college@yahoo.com; info@gorimuscollege.edu.ge
ტელეფონი: 0 (370) 27 35 11; 0 (370) 22 75 44
ფაქსი: 0 (370) 27 32 10

Шаблоны сайта